طراحی کاریکاتور مینا (نقاشی دیجیتال)

آنچه که در طراحی “کاریکاتور خانم مینا حسین زاده” مورد نظر بود، نمایش تصویر در حالتی بانمک و جذاب که مخاطب با دیدن آن مورد عواطف و احساسات قرار گیرد و چند دقیقه ای به علت جالب بودن آن، ایستاده و به آن خیره شود. همچنین با تمرکز به عکس نگاه کرده و از زوایای مختلف بازدید آن لذت ببرد.

از طرفی از آنجا که در حالت کلی نیز طراحی کاریکاتور با چنین تمهیداتی قابل اجرا و برقرار است، بنابراین باید از ساختاری منسجم بهره ببرد و ترکیب بندی ای هیجانی و تبلیغاتی داشته باشد. بدین منظور یک ترکیب بندی قرینه و برگرفته از شکلهای اصلی گرافیکی (لوزی، مثلث و دایره) به استحکام بصری کار کمک می کند.

در پوستر طراحی شده توسط مرکز طراحی ایران دیزاین، سعی شد تا ایده ای به تصویر کشیده شود که علاوه بر مفاهیم کلیدی فوق، از نظر بصری ترکیبی جذاب و زیبا نیز داشته باشد. در ایده پوستر طراحی شده، مجموعه‌ای از کادرهای نظر (بالن کامنت) که به شکل نمادین بر گرد هم چیده شده‌اند تا نمایانگر مجموعه‌ای از عواطف و احساسات باشند.

همانطور که در طرح دیده می شود، وجود دایره های متناظر درتصویر و همچنین ارکان آن، نشان از آن دارد که شمای کلی طرح حالتی نمکین و جالب داشته و به منظور به وجد آمدن مخاطب طراحی شده است و علاوه بر آن، با بزرگ جلوه دادن معایب کوچک و کم اهمیت، حالتی طنز را نیز در آن ایجاد نموده است.

نوع ایجاد سایه در صورت به عنوان حالتی نیمه تاریک بوده که برگرفته از ذهن و زاویه دید فرد می باشد و بدین ترتیب ایجاد حالت نیمه رنگی و همترازی ترکیب استفاده شده بیشتر به چشم می آید.

نمونه کارهای مشابه