طراحی تایپوگرافی “آمده ایم به زنده کردن امید و زندگانی”

  • سایز اثر: وکتور ( در همه ابعاد )
  • تاریخ طراحی: آذرماه ۱۳۹۸
  • دسته بندی : تایپوگرافی
  • سایز اثر: وکتور ( در همه ابعاد )
  • تاریخ طراحی: آذرماه ۱۳۹۸
  • دسته بندی : تایپوگرافی

تایپوگرافی “آمده ایم برای امید و زندگانی“، نمایش دهنده کلید واژه‌های مهمی از جمله کمک رسانی، تنوع میزان کمک ها به کودکان نیازمند، فقر، هم افزایی کمک های مردمی، و علاوه بر آن تداعی کننده ی هم دل بودن مردم می باشد.

از طرفی از آنجا که قرار است تا این برنامه در سطح ملی برگزار شود ، بنابراین باید از ساختاری منسجم بهره ببرد و ترکیب بندی هیجانی یا تبلیغاتی نداشته باشد. بدین منظور یک ترکیب بندی قرینه و برگرفته از شکلهای اصلی گرافیکی (مربع و دایره) به استحکام بصری کار کمک می کند.

در تایپوگرافی طراحی شده توسط مرکز طراحی ایران دیزاین، سعی شد تا ایده ای به تصویر کشیده شود که علاوه بر مفاهیم کلیدی فوق، از نظر بصری ترکیبی جذاب و زیبا نیز داشته باشد. در ایده تایپوگرافی طراحی شده، مجموعه‌ای از کادرهای نظر (بالن کامنت) که به شکل نمادین بر گرد هم چیده شده‌اند تا نمایانگر مجموعه‌ای از عواطف و احساسات باشند.

همانطور که در طرح دیده می شود، وجود دایره های متناظر درتصویر و همچنین ارکان آن، نشان از آن دارد که کمک به هم نوع امری مهم در آیین و سنت ایرانیان بوده و فرم کلی دایره نیز که نماد گردش و تعامل و سیستم می باشد، گردهمایی متمرکز این کمک را نشان می‌دهد.

نوع ایجاد سایه در نوشته به عنوان وسعت کمک رسانی به هم نوعان است و روشن بودن این رنگ نشان دهنده عدم تسلط یک رنگ خاص (نماد نظری خاص) بر محیط است. بدین ترتیب ایجاد حالت نیمه رنگی و همترازی ترکیب استفاده شده بیشتر به چشم می آید. بافت همچنین مسطح بودن عنوان نیز، نشانی از سادگی و بی آلایشی را به همراه خواهد داشت.

نمونه کارهای مشابه