طراحی لوگوی مهدی مهراب

آنچه که در طراحی لوگو و هویت بصری “مهدی مهراب” مورد نظر بود، نمایش شخصیت و بعد اجتماعی ایشان بود که مخاطب با دیدن آن به یاد شخصیتی علمی و مذهبی افتاده و تحت تفکر قرار گیرد و چند دقیقه ای به علت رسمی بودن آن، به آن خیره شود. همچنین با دیدن یک باره آن را به خاطر سپرده و از زوایای مختلف بازدید آن لذت ببرد.

از طرفی از آنجا که در حالت کلی نیز طراحی لوگو با قوانین و قواعد خاص خود صورت می گیرد، بنابراین باید از ساختاری منسجم بهره ببرد و ترکیب بندی ای هیجانی و تبلیغاتی داشته باشد. بدین منظور یک ترکیب بندی قرینه و برگرفته از شکلهای اصلی گرافیکی (لوزی، مثلث و دایره) به استحکام بصری کار کمک می کند.

در لوگوی طراحی شده توسط مرکز طراحی ایران دیزاین، سعی شد تا ایده ای به تصویر کشیده شود که علاوه بر مفاهیم کلیدی فوق، از نظر بصری ترکیبی جذاب و زیبا نیز داشته باشد. در ایده لوگوی طراحی شده، مجموعه‌ای از کادرهای نظر (بالن کامنت) که به شکل نمادین بر گرد هم چیده شده‌اند تا نمایانگر مجموعه‌ای از عواطف و احساسات باشند.

همانطور که در طرح دیده می شود، وجود دایره های متناظر درتصویر و همچنین ارکان آن، نشان از آن دارد که شمای کلی طرح حالتی زسمی و جالب داشته و به منظور به وجد آمدن مخاطب طراحی شده است و علاوه بر آن، با بزرگ جلوه دادن معایب کوچک و کم اهمیت، حالتی رسمی را نیز در آن ایجاد نموده است.

قابلیت ایجاد سایه در تمامی ارکان به عنوان حالتی نیمه تاریک بوده که برگرفته از ذهن و زاویه دید فرد می باشد و بدین ترتیب ایجاد حالت نیمه رنگی و همترازی ترکیب استفاده شده بیشتر به چشم می آید.

نمونه کارهای مشابه